LinkedIn Profil : https://www.linkedin.com/in/fisun-akdeniz-5793a810/

UZMANLIĞI

Kadın ruh sağlığı ve hastalıkları (gebelik ve lohusalık, postpartum, emzirme dönemi, menopoz, premenstrüel sendrom), duygudurum bozuklukları (depresyon, yineleyici depresyon, bipolar bozukluk) ve tedaviye dirençli depresyon ve bipolar bozuklukla ilgili sağaltım düzenlemek ve hasta izlemek
Ruhsal yakınmaları olanlar için uygun psikoterapi uygulamak: bilişsel-davranışçı terapi, farkındalık (mindfulness) terapisi, kabullenme ve kararlılık (acceptance and committment therapy) terapi, psikodinamik terapi

EĞİTİM

ORTAOKUL-LİSE (1977-1984): İzmir Amerikan Kız Lisesi
TIP FAKÜLTESİ (1984-1990): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Granada Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı; Granada İspanya (IMSC öğrenci değişim programı, 1989)
İÇ HASTALIKLARI ASİSTANLIĞI (1990-1991): İzmir Buca Sosyal Sigortalar Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları
PSİKİYATRİ UZMANLIK EĞİTİMİ (1991-1996): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Psikodrama terapisti sertifikası (1991-1996).
Halime Odağ Psikoanaliz ve Psikoterapi Psikoterapi Vakfı, Psikoanalitik yönelimli grup psikoterapisi eğitimi (1994-1999).
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Derneği, Bilişsel ve Davranışçı terapi temel eğitim sertifikası (2013).
ACT Mindfully Institiute (Dr Russ Harris), Acceptance and Commitment Therapy eğitimi (2016-2017)
British Mindfulness Institute, Mindfulness Temelli Stres Azaltma Terapisi sertifikası (2018)
US San Diego Center for Mindfulness, Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi eğitimi (2018-2019)

DİPLOMALARI

T.C. Sağlık Bakanlığı Tıp Doktorluğu, 1990
T.C. Sağlık Bakanlığı Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı, 1996
T.C. Sağlık Bakanlığı Psikiyatri Doçentliği, 2005
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri profesörlüğü, 2011

ARAŞTIRMA VE PROFESYONEL DENEYİMLER

Araştırmacı (1999)

National Institute of Mental Health, Bethesda Maryland Amerika Birleşik Devletleri
Affektif Patoloji konusunda Bilimsel Masteri (2000-2003)
Maastricht Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Hollanda
Bilim tezi: “The relationship between affective temperaments and mood disorders: a controlled study” (Affektif mizaç ile duygudurum bozuklukları arasındaki ilişki: kontrollu çalışma)
Prof. Dr. Carlo Faravelli (Floransa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı) (bilim masteri tez danışmanı)

DİĞER DENEYİMLERİ

www.psikiyatri.tv bilimsel danışmanı (Lundbeck İlaç Firması destekli)
“Slyvia Plath” dökümenter filmin bilimsel danışmanı ve sunucusu (Abdi Ibrahim İlaç Firması destekli)
“Vivien Leigh” dökümenter filmin bilimsel danışmanı ve sunucusu (Abdi İbrahim İlaç Firması destekli)
“Depression Enstitüsü” düzenleyicisi, hazırlayıcısı, eğiticisi (Lundbeck İlaç Firması destekli)
“Detay” projesi hazırlayıcısı ve eğiticisi (Bristol Meyers İlaç Firması destekli)
Lilly İlaç Firması uluslararası danışmanı (2009-2013)
Pek çok ilaç firmasının konuşmacısı (keynote speaker)
Yön Danışmanlık şirketinde bireysel ve kurumsal danışmanlık (2011-2013)

PROFESYONEL DERNEKLER

International Society for Bipolar Disorders üyesi
İzmir Tabip Odası
Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi
Izmir Psikiyatri Derneği yönetim kurulu üyesi (2000-2002)

ULUSLARARASI TOPLANTILARDA KONFERANS VE KURS SUNUMLARI

ÇAĞRILI KONUŞMACI: “Psychopharmacology during pregnancy”, The 8th Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and psychosomatics (EACLPP) and the 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, 21-24 Eylül 2005, İstanbul, Türkiye.
ÇAĞRILI KONUŞMACI: “The effect of menstrual cycle on mood among depressive young women: a prospective study” in a symposium on “Circularity in women’s mental health: images and evidence”, XIII World Congress of Psychiatry, September 10-15 2005, Cairo.
ÇAĞRILI KONUŞMACI: “Psychotropic drug use during pregnancy and postpartum period in bipolar patients” (worshop), International Conference on Mood Disorders, 30 Mar- 1 April 2005, İstanbul.
ÇAĞRILI KONUŞMACI: “Current evidence in the treatment of mood disorders during pregnancy and postpartum period” panel on “Mood Disorders on special population”, International Conference on Mood Disorders, 30 Mar- 1 April 2005, İstanbul.
ÇAĞRILI KONUŞMACI: “Myths and realities surrounding reproductive related depressive disorders.” (panel talk), WPA International Congress 12-16 July 2006, İstanbul
ÇAĞRILI KONUŞMACI “The effect of reproductive events on the course of bipolar disorder”. International Society on Brain and Behaviour: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, 28 November- 2 December 2007, Thessaloniki, Greece (panel konuşması).
ÇAĞRILI KONUŞMACI: The effect of female reproductive cycle on the course of bipolar disorder”, in a panel on “Spesific issues in patients with bipolar disorder”, XIV. World Congress of Psychiatry, September 20-25 2008, Prague (panel konuşması).

ÇAĞRILI KONUŞMACI: “Neuroendocrinology of bipolar disorder in women”, in a panel of “ISBD Women’s Health Initiative”, 4th Binenial Conference of the International Society of Bipolar Disorders, 17-20 March 2010, Sao Paulo, Brazil.
ÇAĞRILI KONUŞMACI: “Course of bipolar disorder in pregnancy”, workshop on “The management of pregnancy and postpartum women with bipolar disorder”, 5th Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders. 14-17 March 2012. Istanbul, Turkey
ÇAĞRILI KONUŞMACI: “How to be a mother: pregnancy and breastfeeding for women with bipolar disorder”, panel talk, 5th Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders. 14-17 March 2012. Istanbul, Turkey
ÇAĞRILI KONUŞMACI: “Potential Effects of Psychotropic Medications on the Fetus” on workshop “A Double Challenge: Pregnancy and Post-partum in Bipolar Disorder” 10th International Conference on Bipolar Disorders, June 13-16, 2013, Miami, USA.
ÇAĞRILI KONUŞMACI: “Treatment options for bipolar disorders in pregnant women: current state of evidence”, on “Women Mental Health Workshop”, XVI. Annual Conference of the International Society for Bipolar Disorders, March 18-21 2014, Seul, Güney Kore.
ÇAĞRILI KONUŞMACI: “Management of Bipolar Disorders on a Long-term Basis” on Continuing Medical Education on Postgraduate School in CNS, May 16-17 2014, İstanbul. http://www.cme-cns.eu/speakers/prof-fisun-akdeniz-md-msc-tr/
ÇAĞRILI KONUŞMACI: “Challenges in treatment of female patients with bipolar disorder: pregnancy and lactation”, Joint meeting: Society for Bipolar Disorders-Turkey and Society of Biological Psychiatry, 05-07 Eylül 2014, Belgrad, Sirbistan.

KİTAPLAR

Kitap editörlüğü:
Akdeniz F: Aile Hekimleri için Psikiyatri. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, 2017.
Aydemir Ö, Uluşahin A, Akdeniz F (ed): İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, 2010.
Kitap yazarlığı:
“Hızlı Döngülü Bipolar Bozukluk”. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, İzmir, 1997.
“99 Sayfada Depresyon”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006.
Kitap bölümü yazarlığı
“Depresyonun bilişsel terapisi”. Y. Alper (ed): Depresyonun Psikoterapisi. Era Basımevi, İstanbul, 1997.
“Duygudurum bozukluklarında geç diskinezi ve diğer ekstrapiramidal yan etkiler”. S. Vahip (ed): Duygudurum Bozukluklarında Atipik Antipsikotik Kullanımı, Okuyan Us Yayın, Istanbul, 25-52, 2001.
“Hızlı döngülülükte sağaltım”. S. Vahip, O. Yazıcı (ed): İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları Sağaltım Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları. Okuyan Us Yayın, İstanbul, 91-105, 2003.
“Özel gruplar ve durumlarda sağaltım: gebelik dönemi”. S. Vahip, O. Yazıcı (ed): İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları Sağaltım Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları. Okuyan Us Yayın, İstanbul, 133-138, 2003.
“Duygu durumu bozuklukları: Bipolar bozukluk”. E. Işık ve ark (ed): Güncel Klinik Psikiyatri. Golden Print, Ankara, 2008, s. 155-172.
“Depresyonda optimal ilaç kullanımı”. Yazıcı O, Oral ET, Vahip S (eds): Depresyon Sağaltım Kılavuzu Kaynak Kitabı, TPD Yayınları, Ankara, 2008.
“Gebelik ve emzirme döneminde psikotrop ilaç kullanımı”. Yüksel N (ed): Temel Psikofarmakoloji. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, 2010, s:1292-1313. (68 bölüm)
“Gebelik ve lohusalık”. Aydemir Ö, Uluşahin A, Akdeniz F (ed): İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, 2010, s. 95-106. (18 bölüm)
“Sağaltımda kullanılan ilaçlar ve ilaç etkileşimleri”. Aydemir Ö, Uluşahin A, Akdeniz F (ed): İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, 2010, s. 199-214. (18 bölüm)
“Gebelik ve emzirme döneminde psikotrop ilaç kullanım ilkeleri”. Oral ET (ed): Psikiyatri. 121 Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2010, s: 225-230.
“Akılcı psikiyatrik ilaç kullanım ilkeleri”. Oral ET (ed): Psikiyatri. 121 Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2010, s:231-236.
“Psikotrop ilaçlar ve ilaç etkileşimleri”. Oral ET (ed): Psikiyatri. 121 Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2010, s:237-248.
“Premenstrüel sendrom ve premenstrüel disforik bozukluk”. Yüksel Ş, Gülseren L, Başterzi AD (eds): Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı. TPD Yayınları, Ankara, 2013.
Psikiyatri Vaka Çalışması. Akdeniz F (ed). Türkiye Klinikleri Yayınları, Ankara, 2016.